Ściernice nasadzane z płótna

Ściernice nasadowe – to typ ściernic maszynowych zbudowanych z pierścieni osadczych i zamocowanych do nich płatków płótna ściernego. Ściernica pracuje na zasadzie wirowania, obróbka następuje na płaszczyźnie czołowej ściernicy.