Europejska Gwarancja Elektronarzędzi DeWALT - 1 rok

Produkty marki DeWALT reprezentują bardzo wysoką jakość, dlatego oferujemy dla nich korzystne warunki gwarancyjne dla profesjonalnych użytkowników. Niniejsze warunki gwarancji nie pomniejszają praw klienta wynikających z polskich regulacji ustawowych lecz są ich uzupełnieniem. Gwarancja jest ważna na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Wolnego Handlu.

Zgodnie z zasadami i warunkami Europejskiej Gwarancji Elektronarzędzi DeWALT, które są dostępne w krajowym biurze marki DeWALT, u sprzedawcy lub na www.2helpU.com, jeśli Twoje narzędzie DeWALT ulegnie uszkodzeniu spowodowanemu ze względu na wady materiałowe lub wady produkcyjne w ciągu 12 miesięcy od daty zakupu, DeWALT może wymienić bezpłatnie wszystkie wadliwe części lub całe narzędzie według naszego uznania.

DeWALT zastrzega sobie prawo do odmowy jakichkolwiek roszczeń wynikających z niniejszej gwarancji, które w opinii upoważnionego przedstawiciela serwisowego nie są zgodnie z warunkami i zasadami Europejskiej Gwarancji Elektronarzędzi DeWALT.

W przypadku chęci złożenia reklamacji, należy skontaktować się ze sprzedawcą lub przy pomocy strony internetowej bądź informacji zawartej w katalogu ustalić lokalizację najbliższego autoryzowanego serwisu gwarancyjnego DeWALT. Można również skontaktować się z biurem DeWALT pod adresem wskazany w instrukcji obsługi.

Lista autoryzowanych punktów serwisowych DeWALT i pełne informacje dotyczące obsługi posprzedażnej są dostępne pod adresem: www.2helpU.com.

Europejska Gwarancja Elektronarzędzi DEWALT - 3 lata

Europejska Gwarancja Elektronarzędzi DeWALT może zostać przedłużona z 1 roku do 3 lat z zastrzeżeniem następujących zasad i warunków.

1. REJESTRACJA

Oryginalny produkt DeWALT w ciągu 4 tygodni od daty zakupu zostanie zarejestrowany przez użytkownika na stronie internetowej www.DeWALT.pl/3. (Dane użytkownika, numer katalogowy narzędzia, numer fabryczny oraz kod daty).

Zestawy składające się z wielu narzędzi są wyłączone z możliwości rejestracji. Należy oddzielnie zarejestrować poszczególne narzędzia.

2. OGÓLNE ZASADY I WARUNKI

2.1 Europejska gwarancja DeWALT (PT) dotyczy użytkowników oryginalnych produktów DeWALT, którzy nabyli narzędzie od autoryzowanego dystrybutora marki DeWALT do stosowania w związku z ich działalnością gospodarczą lub zawodową. Europejska gwarancja DeWALT (PPT) nie dotyczy osób nabywających produkty DeWALT w celu odsprzedaży lub wynajęcia.

2.2 Niniejsza gwarancja jest niezbywalna. Obowiązuje tylko użytkowników oryginalnych produktów DeWALT, nabytych według warunków określonych powyżej.

2.3 W uzupełnieniu do warunków określonych w niniejszym dokumencie, mają również zastosowanie zasady i warunki określone w Europejskiej Gwarancji Elektronarzędzi DeWALT Europejskiej.

2.4 Naprawa lub wymiana produktu na podstawie niniejszej gwarancji nie powoduje przedłużenia lub odnowienia okresu gwarancji. 3-letnia gwarancja rozpoczyna się od okresu pierwotnej daty zakupu, a kończy się 36 miesięcy później.

2.5 Rejestrując produkt i korzystając z Europejskiej Gwarancji 3-letniej Elektronarzędzi DeWALT użytkownik akceptuje warunki określone powyżej, to znaczy że ten produkt jest wykluczony z polityki DeWALT 30-1-1 wycofanej 01-01-2016.

3. PRODUKTY OBJĘTE 3-LETNIĄ EUROPEJSKĄ GWARANCJĄ DeWALT

Oprócz wykluczonych produktów określonych w Europejskiej Gwarancji DeWALT, pkt 3, następujące produkty marki DeWALT są również wykluczone:

- narzędzia mocujące np. gwoździarki, narzędzia udarowe prochowe

- akumulatory i ładowarki

- przebudowane lub odnowione produkty odpowiednio oznaczone - “Przerobione fabrycznie” i/lub oznaczone “Q”

- kompresory i wytwornice prądu

4. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU ROSZCZEŃ GWARANCYJNYCH

4.1 Aby skorzystać z gwarancji należy skontaktować się ze sprzedawcą lub bezpośrednio z autoryzowanym punktem serwisowym, który można znaleźć na stronie internetowej www.2helpU.com.

4.2 Narzędzie DeWALT należy dostarczyć do sprzedawcy lub autoryzowanego punktu serwisowego kompletne z całym oryginalnym oprzyrządowaniem, oryginalnym dowodem zakupu oraz ważnym certyfikatem 3-letniej Europejskiej Gwarancji DeWALT.

4.3 DeWALT zastrzega sobie prawo do odmowy roszczeń wynikających z niniejszej gwarancji, które w opinii upoważnionego przedstawiciela serwisu nie są skutkiem wady materiałowej lub produkcyjnej oraz nie wynikają z warunków europejskiej gwarancji DeWALT (PPT).

5. ZMIANY WARUNKÓW I ZASAD

5.1 DeWALT zastrzega sobie prawo do zmian i korekt swojej polityki gwarancyjnej, terminów i kwalifikowania produktów bez uprzedzenia jeśli uzna konieczne zmiany za właściwe.

5.2 Aktualne zasady i warunki Europejskiej Gwarancji Elektronarzędzi DeWALT są dostępne na www.2helpU.com , u lokalnego sprzedawcy DeWALT lub w lokalnym biurze marki DeWALT.