Kontakt

603 450 420
kontakt@delmet.pl

Sklep internetowy: 
tel. 603 450 420
Pon. - Pt. godz. 7:30 - 15:30

Dział reklamacyjny:
tel. 726 726 430
reklamacje@delmet.pl
Pon. - Pt. godz. 7:30 - 15:30

Formularz kontaktowy
0
Twój koszyk
0,00 zł
Twój koszyk jest pusty
Ekologia i zrównoważony rozwój

Ekologiczna hurtownia Delmet

Ekologiczna hurtownia Delmet

W firmie Delmet podejmujemy szereg działań, aby nasza działalność była jak najbardziej zrównoważona i przyjazna dla środowiska. Jesteśmy świadomi wpływu, jaki przedsiębiorstwa mogą mieć na naturę, dlatego stale staramy się zmniejszać naszą emisję i wykorzystywać zasoby w sposób odpowiedzialny.

Wykorzystanie energii odnawialnej

W naszej firmie dostrzegamy niezwykłą wartość i potencjał, jaki niesie ze sobą wykorzystanie energii odnawialnej. Jednym z najbardziej istotnych kroków, jakie podjęliśmy w kierunku zrównoważonego rozwoju, jest inwestycja w farmę paneli fotowoltaicznych. Ta strategiczna decyzja umożliwia nam nie tylko znaczną redukcję śladu węglowego naszej działalności, ale także stanowi solidny krok w stronę samowystarczalności energetycznej.

Farma paneli fotowoltaicznych – serce naszej energii odnawialnej

Nasza farma paneli fotowoltaicznych została zaprojektowana i zbudowana z myślą o maksymalizacji wykorzystania energii słonecznej, która jest nie tylko czysta, ale i nieograniczona. Dzięki tej inwestycji, jesteśmy w stanie zasilać zarówno naszą halę magazynową, jak i biura, co stanowi znaczący procent naszego całkowitego zapotrzebowania na energię.

Wykorzystanie paneli fotowoltaicznych pozwala nam na znaczne obniżenie kosztów operacyjnych związanych z zużyciem energii elektrycznej. Energia wytwarzana przez naszą farmę jest w pełni odnawialna, co przyczynia się do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych i wspiera globalne wysiłki na rzecz ochrony klimatu.

Wpływ na środowisko i przyszłe generacje

Zobowiązaliśmy się do działania w sposób odpowiedzialny ekologicznie, a inwestycja w panele fotowoltaiczne jest wyrazem naszego zaangażowania w budowanie lepszej przyszłości dla kolejnych pokoleń. Rozumiejąc, że działalność biznesowa jest nierozerwalnie związana ze środowiskiem naturalnym, staramy się, aby nasz wpływ na planetę był jak najbardziej pozytywny.

Oprócz bezpośrednich korzyści ekologicznych, nasza farma fotowoltaiczna jest także wyrazem strategicznego podejścia do zarządzania zasobami. Dążenie do energetycznej samowystarczalności pozwala nam na większą niezależność od zewnętrznych dostawców energii i ochronę przed fluktuacjami cen na rynku energetycznym.

Zobowiązanie na przyszłość

Jesteśmy przekonani, że wykorzystanie energii odnawialnej, takiej jak energia słoneczna, jest kluczowe dla zrównoważonego rozwoju. Nasze zaangażowanie w panele fotowoltaiczne to tylko początek naszej podróży w kierunku pełnej zgodności z zasadami ekologii i zrównoważonego rozwoju. Kontynuujemy poszukiwanie nowych, innowacyjnych rozwiązań, które pozwolą nam jeszcze bardziej zminimalizować nasz wpływ na środowisko i przyczynić się do ochrony naszej planety dla przyszłych pokoleń.

Odpowiedzialne zarządzanie odpadami

Zdajemy sobie sprawę, że odpowiedzialne zarządzanie odpadami ma kluczowe znaczenie nie tylko dla ochrony środowiska, ale również dla efektywności naszej działalności. Dlatego przywiązujemy dużą wagę do recyklingu i ponownego wykorzystania materiałów, co znajduje odzwierciedlenie w naszym podejściu do zarządzania kartonami i produkcji wypełniacza do paczek.

Ponowne wykorzystanie kartonów

Jedną z naszych głównych praktyk jest ponowne wykorzystanie używanych kartonów do pakowania przesyłek. Ta metoda nie tylko pozwala na zmniejszenie ilości odpadów, ale także na ograniczenie konieczności korzystania z nowych materiałów opakowaniowych. Kiedy tylko jest to możliwe, wybieramy kartony, które są w dobrym stanie i mogą być ponownie wykorzystane, zapewniając tym samym, że nasze produkty są dostarczane w bezpieczny i ekologiczny sposób.

Produkcja wypełniacza z zużytych opakowań

Innowacyjnym rozwiązaniem, które wdrożyliśmy, jest produkcja wypełniacza do paczek ze zużytych opakowań kartonowych. Proces ten polega na rozdrabnianiu nienadających się do ponownego wykorzystania kartonów na małe fragmenty, które następnie służą jako ochronny wypełniacz w paczkach. Ta metoda nie tylko pozwala nam na zredukowanie ilości odpadów, ale również zapewnia dodatkową ochronę dla wysyłanych produktów, minimalizując ryzyko uszkodzeń podczas transportu.

Zaangażowanie w segregację odpadów

Kładziemy również duży nacisk na segregację odpadów w naszym zakładzie. Poprzez staranne rozdzielanie materiałów, które mogą być przetworzone lub ponownie wykorzystane, od tych, które muszą zostać utylizowane, zwiększamy efektywność naszych działań recyklingowych. Segregacja odpadów jest dla nas kluczowym elementem strategii zarządzania odpadami, pozwalającym na jeszcze większą ochronę środowiska.

Korzyści dla środowiska i biznesu

Nasze działania w zakresie odpowiedzialnego zarządzania odpadami nie tylko przynoszą korzyści środowisku poprzez zmniejszenie ilości odpadów trafiających na wysypiska, ale także stanowią istotny element budowania pozytywnego wizerunku firmy. Pokazują, że jesteśmy przedsiębiorstwem odpowiedzialnym, które stawia na zrównoważony rozwój i dbałość o naturę.

Przez wdrażanie tych praktyk, pokazujemy nasze zaangażowanie w ochronę środowiska i promujemy zasady zrównoważonego rozwoju wśród naszych klientów i partnerów biznesowych. Dążymy do tego, aby nasze działania były przykładem dobrych praktyk w branży i inspiracją dla innych firm do podjęcia podobnych działań na rzecz ochrony naszej planety.

 

Segregacja odpadów

Podejście do segregacji odpadów jest jednym z filarów naszej strategii ekologicznej. Zrozumienie, że właściwe postępowanie z odpadami ma znaczący wpływ na środowisko, skłoniło nas do wprowadzenia szeregu działań mających na celu ułatwienie i promowanie segregacji wśród naszych pracowników.

Rozmieszczenie pojemników do segregacji

W całym obiekcie, w tym w pomieszczeniach kuchennych, stołówkach oraz pomieszczeniach socjalnych, umieściliśmy odpowiednio oznakowane pojemniki do segregacji odpadów. Dzięki temu, każdy pracownik ma łatwy dostęp do miejsca, gdzie może wrzucić odpady do właściwego kontenera, co znacznie ułatwia zachowanie porządku i dbałości o środowisko.

W naszym sklepie stacjonarnym zainstalowaliśmy specjalny pojemnik na zużyte baterie. To ważny element naszej strategii ekologicznej, ponieważ baterie zawierają szkodliwe substancje, które mogą być niebezpieczne dla środowiska. Umożliwiamy więc naszym klientom i pracownikom odpowiedzialne pozbycie się zużytych baterii.

Szkolenia i rozmowy na temat segregacji odpadów i ekologii

Regularnie organizujemy spotkania i szkolenia dla naszych pracowników, podczas których rozmawiamy o znaczeniu segregacji odpadów i szerzej – o ekologii. Wierzymy, że edukacja i świadomość są kluczowe dla budowania kultury organizacyjnej opartej na szacunku dla środowiska. Te cykliczne szkolenia nie tylko zwiększają wiedzę naszych pracowników, ale także motywują ich do podejmowania działań proekologicznych w życiu codziennym.

Dzięki tym działaniom, firma Delmet staje się miejscem, gdzie ekologia i odpowiedzialne gospodarowanie odpadami są na pierwszym miejscu. Poprzez praktyczne rozwiązania, takie jak dostępność pojemników do segregacji w kluczowych miejscach oraz edukację i motywację pracowników, udowadniamy, że nawet w dynamicznie rozwijającej się firmie można efektywnie dbać o środowisko. To podejście nie tylko przynosi korzyści naturze, ale również buduje pozytywny wizerunek naszej firmy jako przedsiębiorstwa świadomego i odpowiedzialnego.

Oszczędność energii

W Delmecie, oszczędność energii jest kluczowym elementem naszej strategii zrównoważonego rozwoju. Zdajemy sobie sprawę, że odpowiedzialne zarządzanie zasobami energetycznymi ma fundamentalne znaczenie dla ochrony naszej planety i zapewnienia dobrobytu przyszłych pokoleń. W tym kontekście, podejmujemy różnorodne inicjatywy mające na celu minimalizację zużycia energii w naszej działalności.

Jednym z podstawowych, ale zarazem bardzo skutecznych rozwiązań, jakie zaimplementowaliśmy, jest instalacja automatycznych wyłączników świateł. Pozwalają one na znaczną oszczędność energii poprzez automatyczne wyłączanie oświetlenia w pomieszczeniach, które nie są używane. To proste rozwiązanie techniczne ma bezpośredni wpływ na redukcję naszego zużycia energii elektrycznej.

Rozumiemy, że technologia to tylko część rozwiązania, a kluczowym czynnikiem są ludzie i ich codzienne nawyki. Dlatego regularnie przypominamy naszym pracownikom o znaczeniu oszczędzania energii i zachęcamy do świadomego korzystania z zasobów. Poprzez spotkania, szkolenia i komunikaty wewnętrzne, podkreślamy, jak ważne jest gaszenie świateł w niezajętych pomieszczeniach, korzystanie z naturalnego światła w ciągu dnia oraz efektywne zarządzanie urządzeniami elektronicznymi takimi jak komputery i drukarki.

Nasze działania mają na celu nie tylko bezpośrednią redukcję zużycia energii, ale również kształtowanie proekologicznej świadomości wśród pracowników, która przekłada się na ich postawy zarówno w pracy, jak i w życiu prywatnym. Uświadamiamy, że każdy z nas ma wpływ na przyszłość naszej planety, a oszczędzanie energii jest jednym z prostych, ale skutecznych sposobów na jej ochronę.

Lokalna ekologia

W ramach naszego zaangażowania w ochronę środowiska i promowanie zrównoważonego rozwoju, w Delmet prowadzimy szereg kampanii ekologicznych, mających na celu podnoszenie świadomości ekologicznej wśród szerokiej publiczności. Te inicjatywy odzwierciedlają nasze przekonanie, że każdy z nas może przyczynić się do zmniejszenia negatywnego wpływu na środowisko poprzez proste działania w codziennym życiu.

Kampania "Drugie życie" - Nasza kampania bilbordowa "Drugie życie" skupia się na promowaniu regeneracji akumulatorów. Celem jest pokazanie, że zużyte akumulatory mogą zostać przetworzone i ponownie wykorzystane, co znacznie redukuje potrzebę wydobywania nowych surowców i ogranicza ilość odpadów.

Kampania "Segreguj odpady" - "Segreguj odpady" to kolejna nasza inicjatywa, mająca na celu edukowanie społeczeństwa na temat znaczenia i korzyści płynących z prawidłowej segregacji śmieci. Kampania ta podkreśla, jak ważne jest, aby każdy z nas dokładał starań do segregowania odpadów w domu, co bezpośrednio przyczynia się do efektywniejszego recyklingu i lepszej ochrony naszego środowiska.

Kampania "Eko siatka" - W odpowiedzi na rosnący problem zanieczyszczenia plastikiem, uruchomiliśmy kampanię "Eko siatka", zachęcającą do rezygnacji z plastikowych opakowań na rzecz bardziej ekologicznych alternatyw. Promujemy użycie opakowań wykonanych z materiałów biodegradowalnych lub takich, które łatwo poddają się recyklingowi, minimalizując tym samym nasz ślad ekologiczny.

Te i inne działania są dla nas sposobem na aktywne włączenie się w globalne wysiłki na rzecz ochrony środowiska. Przez promowanie proekologicznych postaw i zachęcanie do świadomego konsumpcjonizmu, dążymy do budowania lepszej przyszłości dla naszej planety. Jesteśmy przekonani, że zaangażowanie społeczne i edukacja są kluczowe w osiąganiu trwałej zmiany na lepsze.

Podsumowanie

W Delmet, nasze zaangażowanie w ekologię i zrównoważony rozwój manifestuje się poprzez szereg konkretnych działań i inicjatyw. Jako firma, która na co dzień pracuje z opakowaniami i narzędziami, stawiamy sobie za cel minimalizację naszego wpływu na środowisko naturalne oraz promowanie postaw proekologicznych zarówno wśród naszych pracowników, jak i klientów.

Planujemy wprowadzenie nowych akcji, takich jak warsztaty edukacyjne, programy zwrotu opakowań czy konkursy na kreatywne wykorzystanie materiałów, aby jeszcze bardziej angażować społeczność wokół idei zrównoważonego rozwoju.

Podsumowując, w Delmet aktywnie działamy na rzecz ekologii, implementując rozwiązania, które mają realny wpływ na ochronę środowiska. Nasze zaangażowanie w wykorzystanie energii odnawialnej, odpowiedzialne zarządzanie odpadami, oszczędność energii oraz szeroko zakrojone kampanie edukacyjne i proekologiczne są dowodem na to, że zrównoważony rozwój i dbałość o planetę są dla nas priorytetem.

Zarządzaj plikami cookie

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Ustawienia regionalne
Lokalizacja
Język
Waluta